ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι όροι του παρόντος διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών Όλγα Φωτοπούλου, Σόλωνος 47, τ.κ. 106 72, τηλ. 210 3617704 και συντάχθηκε η υπ' αριθμόν  35.044/11.12.2014  Πράξη Καταθέσεως Όρων Συμμετοχής σε Διαγωνισμό.

1) Αντικείμενο του Διαγωνισμού - Διοργάνωση
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στη Κηφισιά Αττικής (οδός Βιλτανιώτη, αριθμός 31) διοργανώνει, (στο εξής «Διοργανώτρια») προωθητική ενέργεια - διαγωνισμό «Ρεβεγιόν Στον Αέρα» μέσω της σελίδας http://www.revegionstonaera.com που θα ξεκινήσει την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014 (στο εξής «Διαγωνισμός»), με δώρo ταξίδι για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς εν πτήσει και ρεβεγιόν σε προορισμό έκπληξη στις 31 Δεκεμβρίου 2014, για 50 τυχερούς .

Τα διαδικτυακά εργαλεία του Διαγωνισμού και την εν γένει παρακολούθησή του επιμελείται η εταιρεία «OGILVY ONE WORLDWIDE – ATHENS – PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING A.E.» που εδρεύει στον Γέρακα Αττικής, οδός Ημαθίας, αριθμός 10 Α (εφεξής καλούμενη «OGILVY ONE»). 

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη πενήντα (50) τυχερών οι οποίοι θα κερδίσουν δύο (2) αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής, έκαστος, (για τους ίδιους και ένα άτομο της επιλογής τους το οποίο θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών) ώστε να ταξιδέψουν από την Αθήνα την 31η Δεκεμβρίου 2014 σε προορισμό που θα αποκαλυφθεί κατά την προσγείωση, μεταφορά από το αεροδρόμιο προορισμού στο ξενοδοχείο για δείπνο, μεταφορά προς νυκτερινό κέντρο διασκέδασης, επιστροφή στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση. Την 1η Ιανουαρίου 2015 θα παρατεθεί πρωινό στο ξενοδοχείο , θα ακολουθήσει βόλτα στην πόλη, μεσημεριανό γεύμα σε εστιατόριο και εν συνεχεία μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιστροφή στην Αθήνα.

Η Διοργανώτρια καλεί το κοινό να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό που βρίσκεται στην σελίδα www.revegionstonaera.com η οποία έχει ήδη δημιουργηθεί ειδικά για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Στην ιστοσελίδα αυτή προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής, δηλώνοντας το ονοματεπώνυμό τους, τη διεύθυνση κατοικίας τους, την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας και στη συνέχεια να αποδεχτούν τους όρους του Διαγωνισμού. Αποκλειστική δυνατότητα υποβολής συμμετοχών είναι από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 15:00 έως την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 23:59.

Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο αναφορικά με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο των προσωπικών στοιχείων που δηλώνει. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων - χρηστών εκ των άνω αιτιών.

 

2) Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στo διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοικοι Ελλάδας και Κύπρου.

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (τόσο οι ίδιοι όσο και οι συνοδοί τους).
(β) Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες όρους χρήσης.
(γ) Οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας.
(δ) οι εργαζόμενοι της OGILVY ONE, SOHO SQUARE, & Foss Productions που συμμετέχουν στη δημιουργία και την οργάνωση του Προγράμματος.
(ε) οι εργαζόμενοι των συνδεδεμένων με τη Διοργανώτρια και των συνδεδεμένων με των ως περιγράφονται στο άρθρο 2δ εταιρειών
(στ) τα πρόσωπα συγγένειας α' και β' βαθμού με τους ανωτέρω υπό (γ), (δ) και (ε) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
(ζ) Όσοι δεν έχουν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες, ή διαβατήριο σε ισχύ)

Στην αμέσως προηγούμενη περίπτωση δεν ευθύνονται οι ως άνω εταιρείες έναντι κανενός από την κακή χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη της, είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου.
Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνεργασία με άλλα πρόσωπα, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, και ούτω καθεξής.

Σε κάθε περίπτωση η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα αποκλεισμού οποιουδήποτε χρήστη/επισκέπτη/διαγωνιζομένου από το Πρόγραμμα με κάθε νόμιμο τρόπο.
Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες.
Η συμμετοχή στο παρόν Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, γίνεται οικεία βουλήσει και πάντοτε αφού πρώτα συμφωνήσει με τους όρους του Διαγωνισμού.

3) Δώρα - Κλήρωση
O Διαγωνισμός θα ξεκινήσει την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 15:00 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 23:59, με δώρα για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς εν πτήσει και ρεβεγιόν σε προορισμό έκπληξη στις 31 Δεκεμβρίου 2014 για 50 τυχερούς και τους συνοδούς τους. Κάθε τυχερός κερδίζει δύο αεροπορικά εισιτήρια ( ένα (1) για τον ίδιο και ένα (1) για τον συνοδό του).

Το δώρο για κάθε τυχερό και τον συνοδό του περιλαμβάνει τα εξής:

 • Αεροπορική μεταφορά από/προς Αθήνα και προς/από τον προορισμό
 • Οδική μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο του προορισμού
 • Μία (1) διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο επιλογής της Διοργανώτριας (καλύπτεται το πρωινό, αλλά όχι επιπλέον χρεώσεις)
 • Εορταστικό δείπνο σε εστιατόριο επιλογής της Διοργανώτριας
 • Διασκέδαση σε νυχτερινό κέντρο επιλογής της Διοργανώτριας
 • Μεσημεριανό γεύμα την 1η Ιανουαρίου 2015 σε εστιατόριο επιλογής της Διοργανώτριας
 • Αεροπορική μεταφορά από και προς την Αθήνα, σε περίπτωση που ο νικητής διαμένει εκτός Αθηνών και εφόσον διαμένει σε προορισμό που εκτελεί πτήσεις η Διοργανώτρια.

Κατά τα λοιπά ουδέν άλλο προσωπικό ή μεταφορικό έξοδο καλύπτεται.

Kάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει με το ίδιο e-mail μόνο μία φορά και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να αναδειχθεί μόνο μία φορά νικητής.

Από την κλήρωση θα προκύψουν πενήντα (50) κύριοι και τριάντα (30) αναπληρωματικοί νικητές. Στην περίπτωση που κάποιος από τους κύριους νικητές δεν δύναται να αξιοποιήσει το δώρο του, τότε αυτό θα προσφέρεται στον 1ο αναπληρωματικό κ.ο.κ

Στην λήξη του Διαγωνισμού (ορίζεται ως τέτοια η ημέρα Κυριακή 21/12, με λήξη  στις 23:59), θα γίνει κλήρωση ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες. Οι νικητές και οι αναπληρωματικοί θα ανακοινωθούν την επόμενη ημέρα (Δευτέρα 22/12) στις 12:00 στη σελίδα του Διαγωνισμού, ήτοι  www.revegionstonaera.com

Η επεξεργασία των συμμετοχών στον Διαγωνισμό και η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών γίνεται από την Ogilvy One, παρουσία εκπροσώπου της Διοργανώτριας. Το διαδικτυακό εργαλείο κλήρωσης που θα χρησιμοποιηθεί είναι το www.random.org.

Οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα να ορίσουν υποκατάστατο πρόσωπο για τη λήψη των δώρων ούτε και να ζητήσουν την ανταλλαγή τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με e-mail: revegionstonaera@aegeanair.com.
Μετά την κλήρωση, εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή/ νικήτρια για οποιονδήποτε λόγο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία ανάδειξης του νικητή, δηλαδή μέχρι ημέρα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στις 12.00, τότε η Διοργανώτρια, απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και θα επικοινωνεί με τον πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό.

Σε περίπτωση επικοινωνίας της Διοργανώτριας με τον νικητή, θα ζητεί τηλεφωνικά τα ελάχιστα αναγκαία προσωπικά δεδομένα τους, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες περαιτέρω ενέργειες (ανακοίνωση, αποστολή δώρου κλπ.). Διευκρινίζεται ότι η κατακύρωση του δώρου στο νικητή αυτού τελεί επιπροσθέτως υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης και επίδειξης στην Διοργανώτρια, από τον εν λόγω νικητή των στοιχείων που αναφέρονται στον παρόντα όρο (επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας/ διαβατηρίου) εντός της προθεσμίας που ορίζεται, σε αντίθετη δε περίπτωση το σχετικό Δώρο δε θα αποδίδεται. Ρητά διευκρινίζεται ότι οι λόγοι αποκλεισμού ισχύουν και για τον συνοδό του νικητή.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει μέσω Facebook, twitter, SMS, τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού μηνύματος, καταχωρίσεων σε περιοδικά, εφημερίδες, μέσω του διαδικτύου και στα καταστήματα της Διοργανώτριας, τα ονόματα των νικητών. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες λογίζεται ότι δίδουν τη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει από έκαστο νικητή την παροχή έγγραφης συγκατάθεσής του, κατά την ελεύθερη και ανεπηρέαστη βούληση εκάστου νικητή, για τη χρήση των ελάχιστων αναγκαίων δεδομένων τους στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή στο πλαίσιο οιασδήποτε άλλης σχετιζόμενης με το Διαγωνισμό προωθητικής ενέργειας.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτόν του Δώρου  σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση αποτελέσματος κλήρωσης ή ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

4) Όροι αεροπορικών εισιτηρίων

 • Τα εισιτήρια παρέχονται σε θέση Economy με επιστροφή  για το δρομολόγιο Αθήνα- Προορισμός (που θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού) και αφορούν σε συγκεκριμένη ναυλωμένη πτήση της Aegean που θα πραγματοποιηθεί στις 31/12/2014 για τους σκοπούς του διαγωνισμού. Η αναχώρηση και η επιστροφή είναι καθορισμένη ( Αναχώρηση 31/12/2014 -22:00 //  Επιστροφή  1/1/2015 - 19:00)
 •  Οι φόροι και τα τέλη αεροδρομίου (όπως αυτά ισχύουν τη δεδομένη χρονική περίοδο), συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά.
 • Η έκδοση εισιτηρίων μπορεί να γίνει αποκλειστικά από τα γραφεία της Διοργανώτριας.
 • Τα εισιτήρια δε θα μπορούν να αλλάξουν καθώς η πτήση είναι καθορισμένη.
 • Ρητά συμφωνείται ότι τα προσφερόμενα εισιτήρια δεν πωλούνται, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.
 • Η ευθύνη του Αερομεταφορέα είναι περιορισμένη σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Διεθνή νομοθεσία. Διευκρινίζεται ότι οι ισχύοντες όροι της σύμβασης αεροπορικής μεταφοράς μεταξύ της AEGEAN και των επιβατών αναγράφονται επί των έγχαρτων εισιτηρίων, ενώ είναι αναρτημένοι και στο www.aegeanair.com

Ο τυχερός και ο συνοδός του δικαιούνται να μεταφέρουν μία (1) χειραποσκευή βάρους μέχρι και οχτώ (8) κιλά, έκαστος.

Δεδομένου ότι η διοργάνωση του ταξιδιού έχει αναληφθεί από την Διοργανώτρια, η συμμετοχή του νικητή προϋποθέτει την εκ μέρους του ρητή και έγγραφη αποδοχή των ειδικότερων όρων που θέτει η αεροπορική εταιρεία. Κατά συνέπεια, οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να παράσχουν εγγράφως, εφόσον τους ζητηθεί, έγγραφη επιβεβαίωση των όρων που καθορίζονται από τη Διοργανώτρια και αφορούν στη συμμετοχή τους στο ταξίδι.

Εφόσον η συμμετοχή στο ταξίδι προϋποθέτει την έκδοση στο όνομα του νικητή/συνοδού έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων (ταυτότητας, διαβατηρίου) η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση κατά την οποία οι νικητές δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν, για οποιονδήποτε λόγο, τα σχετικά έγγραφα, η νομική τάξη των οποίων αποτελεί προϋπόθεση της συμμετοχής. Η μέριμνα και η δαπάνη της έκδοσης των παραπάνω εγγράφων βαρύνει αποκλειστικά το νικητή.

Η συμμετοχή στο ταξίδι γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του νικητή. Στο ευρύτερο μέτρο που είναι επιτρεπτό από το κατά περίπτωση ισχύον εφαρμοστέο δίκαιο, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη. Ειδικότερα, η Διοργανώτρια εταιρεία δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις δρομολογίων, ατυχήματα, ασθένειες ή πταίσμα των προσώπων τα οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού.

Ο νικητής και ο συνοδός του φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονομική και άλλη ευθύνη για τη συμπεριφορά τους – πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο Δώρο - κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και τις συνέπειές της.

Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μεταβάλει κάθε λεπτομέρεια, ουσιώδη ή μη του ταξιδιού. Τυχόν αλλαγές θα γνωστοποιούνται μόλις αυτό καταστεί αντικειμενικά εύλογα δυνατό.

Ο νικητής φέρει ανεπιφύλακτα και αποκλειστικά κάθε ευθύνη και κίνδυνο αναφορικά με δραστηριότητες πέραν από το δημοσιευμένο δρομολόγιο του ταξιδιού. Οι νικητής και τα πρόσωπα που θα τους συνοδεύσουν θα ταξιδέψουν με αποκλειστική ευθύνη τους.

 

5. Πρόγραμμα ταξιδιού
Το πρόγραμμα  του ταξιδιού ορίζεται ως εξής:

31/12/2014

22:00 – Αναχώρηση της ναυλωμένης πτήσης της Διοργανώτριας από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»

1/1/2015

00:30- Άφιξη στον προορισμό
01:00 - Αναχώρηση από το αεροδρόμιο με προορισμό το κέντρο της πόλης
02:00- 02:30 – Δείπνο στο ξενοδοχείο
3:00- 4:30 – Διασκέδαση σε νυχτερινό κέντρο
5:00- 12:00 -  Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο/ Πρωινό/ Ελεύθερη ώρα
13:00 – Γεύμα σε εστιατόριο
19:00- Επιστροφή από τον προορισμό προς Αθήνα

Το ανωτέρω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και δύναται να τροποποιηθεί από την Διοργανώτρια και να γνωστοποιηθεί στην οικεία ιστοσελίδα.

Επίσης, δεν είναι δεσμευτικό προς παρακολούθηση από τους τυχερούς. Σε περίπτωση που ο τυχερός δεν επιθυμεί να ακολουθήσει κάποια δραστηριότητα του προγράμματος, θα ενημερώνει έγκαιρα πριν από κάθε τέτοια δραστηριότητα.
Το κόστος για τα ως άνω συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά και καλύπτονται από την Διοργανώτρια.

Kάθε νικητής έχει το δικαίωμα να συνοδεύεται από άτομο της επιλογής του, το οποίο επίσης θα πρέπει να συμφωνήσει με τους ως άνω όρους.

 

Επιπλέον, η Διοργανώτρια για τους τυχερούς που αποδεδειγμένα διαμένουν εκτός Αττικής ή στην Κύπρο, θα προσφέρει δωρεάν το αεροπορικό εισιτήριο για την μεταφορά του νικητή και του συνοδού του προς και από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με απευθείας πτήσεις της Διοργανώτριας εντός Ελλάδας ή μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, από προορισμό σε προορισμό, εντός του δικτύου της, προκειμένου ο τυχερός και ο συνοδός του να ακολουθήσουν το ανωτέρω πρόγραμμα του ταξιδιού. Οι πτήσεις αφορούν την 31/12/2014 και 1/1/2015.

Στο πλαίσιο της ως άνω παροχής ουδέν άλλο έξοδο καλύπτεται από τη Διοργανώτρια όπως ενδεικτικά μεταφορικά κόστη προς/από το αεροδρόμιο, ούτε κόστη διαμονής επιπλέον ημερών, εκτός του προγράμματος ταξιδιού, κλπ., τα οποία ενδεχομένως προκύψουν.

6) Ημερομηνία έναρξης-λήξης διαγωνισμού/προωθητικής ενέργειας - διάρκεια.
O Διαγωνισμός θα ξεκινήσει την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 15:00 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 23:59.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του Διαγωνισμού (περιλαμβανομένων των όποιων μηχανογραφικών υποσυστημάτων - Διαδικτυακών Εργαλείων αντίστροφης χρονομέτρησης που θέτει στη διάθεση της Διοργανώτριας ή της ΟGILVY ONE) αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του Διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται ο Χρόνος Έναρξης, ο Χρόνος Λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης στην εφαρμογή της συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του ως άνω διαγωνισμού/προωθητικής ενέργειας, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής.

7) Αλλαγή Όρων Χρήσης
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας για τις τροποποιήσεις και αλλαγές τους επισκέπτες / χρήστες, μέσω της ιστοσελίδας του διαγωνισμού/προωθητικής ενέργειας www.revegionstonaera.com

 

8) Ρητή Δήλωση – Συγκατάθεση – Αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων
Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο διαγωνισμό.
Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:
(α) Τα προσωπικά τους στοιχεία σε αυτήν την προωθητική ενέργεια δεν μπορούν να ανήκουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους.
(β) Είναι άνω των 18 ετών.
(γ) Δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.
(δ) Δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.
(ε) Ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει και επεξεργαστεί η Διοργανώτρια τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) με σκοπό την εξυπηρέτηση του Διαγωνισμού.
(στ) Παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους, στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ' όλη τη διάρκειά του. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
(ζ) Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα  παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια και στις Εταιρείες για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του, των φωτογραφιών και  video που θα παραχθούν από το ταξίδι (καθώς και κάθε edit αυτών) παγκοσμίως και στο διηνεκές, σε οποιοδήποτε από τα κανάλια της Διοργανώτριας online και offline (διαδίκτυο, sites τρίτων, Social Media, YouTube, Οθόνες Αεροδρομίου, inflight Entertainment programs κλπ) καθώς και στο διαδίκτυο, την τηλεόραση ή και τον κινηματογράφο για όσο χρόνο και όπου κρίνεται απαραίτητο από την Διοργανώτρια.

Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται   του δικαιώματος της να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τόσο τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και των video και του υλικού (φωτογραφίες, video, ήχος) που θα παραχθούν στα πλαίσια του ταξιδιού και δύνανται να το χρησιμοποιήσει κατά την απόλυτη κρίση της και για διαφημιστικούς ή μη σκοπούς παγκοσμίως και στο διηνεκές. Η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση για την φωτογράφηση/κινηματογράφηση και ηχογράφηση αυτού στα πλαίσια των ταξιδιού και την συναίνεση εκχώρησης των αναγκαίων πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων του νικητή επί του φωτογραφικού υλικού, του video και του υλικού εν γένει που θα παραχθεί στα πλαίσια του ταξιδιού ατελώς

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και των Εταιρειών. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και των Εταιρειών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων.

H Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, συσχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των Συμμετεχόντων, οι οποίοι δηλώνουν ότι είναι απόλυτα υγιείς και ικανοί να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και ότι θα προβούν στο εν λόγω ταξίδι με δική τους ευθύνη.

Η παραλαβή των Δώρων θα γίνει κατόπιν επικοινωνίας της Διοργανώτριας με τους νικητές. Για την παραλαβή των Δώρων τους, ήτοι στο αεροδρόμιο, οι τυχεροί θα πρέπει να επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα και να υπογράψουν την Δήλωση Αποδοχής Δώρου/Συμμετοχής στο Ταξίδι και την Δήλωση συναίνεσης.

Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και των Εταιρειών παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια και η OGILVY ONE δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η OGILVY ONE δε φέρουν καμία ευθύνη:

Α) για οποιαδήποτε απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα των Συμμετεχόντων κατά αυτών σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγους ανωτέρας βίας, όπως π.χ καιρικών συνθηκών, απεργίας ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, γενικής απεργίας κλπ) η πραγματοποίηση της αεροπορικής πτήσης από και προς οποιοδήποτε αεροδρόμιο στο πλαίσιο των προσφερόμενων ταξιδιών.

Επίσης, η Διοργανώτρια και η OGILVY ONE δε φέρουν καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες / νικητές δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής για κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης, αναβολής ή ακύρωσης αεροπορικής πτήσης. Στην περίπτωση αυτή, η Διοργανώτρια και η OGILVY ONE δύνανται και δικαιούνται να ΜΗΝ προσφέρουν στο νικητή άλλο εναλλακτικό δώρο, οπότε και θα απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούνται σε προσφορά εναλλακτικών δώρων οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

B) Ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου, το ταξίδι, τη διαμονή, την μεταφορά και την παραμονή στο εξωτερικό καθώς και την παραμονή και ψυχαγωγία του νικητή ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. O νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα προκύψει και σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως με το Δώρο. O νικητής υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για το ταξίδι τους.

Κατά το στάδιο συμμετοχής στο Πρόγραμμα  τα μόνα στοιχεία που απαιτούνται είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πόλη διαμονής, το τηλέφωνο του Συμμετέχοντα και η αποδοχή των όρων συμμετοχής. Με την παροχή των προσωπικών τους στοιχείων, οι Συμμετέχοντες συναινούν ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιηθούν για το Πρόγραμμα  και την επιλογή από τη Διοργανώτρια και τις Εταιρείες μέσω επιτροπής που θα αποτελείται από εκπροσώπους της Διοργανώτριας και της OGILVY ONE, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Προγράμματος. Για τον σκοπό αυτό, η OGILVY ONE κατ’ εντολή της Διοργανώτριας θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό του Προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2472/1997. Οι συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, αντίρρησης και διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων και να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων τους που χορήγησαν στα πλαίσια του Προγράμματος σύμφωνα με τα άρθρα 11-13 του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, που μπορούν να ασκήσουν με γραπτή αίτηση προς  την εταιρεία «AEGEAN» με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Βιλτανιώτη 31, ΤΚ 14564, Κηφισιά με την επισήμανση: «ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Αίτημα αλλαγής στοιχείων» .

 

9) Δημοσιότητα.
Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Φωτοπούλου Όλγα, , οδός Σόλωνος 47 Αθήνα, Τ.Κ. 10672, τηλ. 210 3617704 και έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού www.revegionstonaera.com. Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Διαχειρίστριας Εταιρίας. Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο της παρούσας πράξεως.

 

10) Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων - Ευθύνη
Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού, ολικά ή μερικά ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ή να αλλάξει το προσφερόμενο δώρα με άλλο ίσης αξίας κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού ή μετά την λήξη του. Στην περίπτωση αυτή η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση όσον αφορά στους τυχερούς που θα αναδειχθούν από την εν λόγω κλήρωση.
Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια, για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το δώρα του Διαγωνισμού. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του παρόντος Διαγωνισμού ή της νέας ημερομηνίας που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον την Διοργανώτρια ή/ και οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στην παρούσα προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε απόδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

11) Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή της OGILVY ONE.

 

 

 

12) Προσωπικά δεδομένα - ΡΗΤΗ Δήλωση συναίνεσης - Αναφορικά με τη Διοργανώτρια
Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον Διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των στοιχείων του για την σύσταση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια και την υπεύθυνη εταιρία για την παρακολούθηση του διαγωνισμού (προσωπικά δεδομένα). Η χρήση της βάσης δεδομένων που θα συλλεχθούν από το συγκεκριμένο διαγωνισμό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη Διοργανώτρια για διαφημιστικούς σκοπούς στο μέλλον αναφορικά με την προώθηση των δικών της υπηρεσιών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό συναινούν στην παράδοση της βάσης δεδομένων του διαγωνισμού από τη Διοργανώτρια προς την υπεύθυνη εταιρία για παρακολούθηση του Διαγωνισμού και αντίστροφα.

 

13) Προσωπικά δεδομένα - ΡΗΤΗ Δήλωση συναίνεσης - Αναφορικά με την OGILVY ONE
Με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό θα συσταθεί αρχείο προσωπικών δεδομένων για το οποίο έχει γίνει νόμιμη γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Υπεύθυνος επεξεργασίας του εν λόγω αρχείου τυγχάνει η εταιρεία διεξαγωγής του Διαγωνισμού OGILVY ONE. Η επεξεργασία του αρχείου γίνεται από την OGILVY ONE. Σκοπός σύστασης του αρχείου είναι για την συλλογή συμμετοχών στον Διαγωνισμό της Διοργανώτριας. Τρίτοι αποδέκτες του αρχείου δεν υπάρχουν.
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ», που εδρεύει στη Κηφισιά Αττικής (οδός Βιλτανιώτη, αριθμός 31) ή στην εταιρία επεξεργασίας με την επωνυμία «OGILVY ONE WORLDWIDE – ATHENS – PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING A.E.» που εδρεύει στον Γέρακα Αττικής, οδός Ημαθίας, αριθμός 10 Α.

 

14) Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία.
Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ' εφαρμογή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο για όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας, ακόμη και από μη μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας.

Τι είναι το ρεβεγιόν στον αέρα;

Στις 31 Δεκεμβρίου, λίγες ώρες πριν τα μεσάνυχτα της τελευταίας ημέρας του 2014,
50 τυχεροί μαζί με ένα αγαπημένο τους πρόσωπο θα επιβιβαστούν σε μία εορταστική πτήση για να
υποδεχθούν τη νέα χρονιά στον αέρα και να ζήσουν μια αξέχαστη πρώτη μέρα του χρόνου σε έναν
προορισμό… έκπληξη!